Ofte Stillede Spørgsmål - Belize Yacht registrering

Kan enhver statsborger ansøge om BELIZE-yachtregistrering?

Belize-registrering er tilgængelig for alle nationaliteter.

Hvilket papirarbejde er nødvendigt for at registrere yachten?

Du kan enten søge om bestemmelsen eller permanent registrering.
For at ansøge om den foreløbige registrering har vi brug for følgende dokumenter:

 • Bevis for ejerskab af båden, såsom en salgsseddel eller overdragelsesdokument
 • Kopi af dit pas
 • En gyldig forsikring for båden
 • Et gyldigt certifikat for syn eller sikkerhedsinspektion, udstedt af en anerkendt marineinspektør
 • Et gyldigt fisketegn eller anden tilladelse, hvis båden skal bruges til kommercielle formål

For at ansøge om den permanente registrering har vi brug for følgende dokumenter:

 • Et behørigt notariseret bygherrecertifikat
 • Notariseret salgsbevis
 • Originalt slettecertifikat
 • Original eller notariseret kopi af belizisk speditørbetegnelse fuldmagt.
 • Kopier af alle lovbestemte certifikater, såsom ITC, DOC, SMC, ILLC, CSSRC osv., der er udstedt af en velrenommeret organisation på vegne af Belizes regering.
 • International tonnagecertificering udstedt på vegne af ministeriet for Belize af en anerkendt organisation (hvis relevant).
 • Kopier af Belizes regerings dokument for overholdelse og sikkerhedsstyringscertifikat, begge leveret af velrenommerede organisationer (hvis relevant)

Kan jeg registrere mig i Belize som en kommerciel eller bareboat-charter?

Ja, du kan registrere en båd til kommerciel eller bareboat-charter.

Accepterer du papirarbejde på et hvilket som helst sprog?

Belize Havnemyndighed kræver typisk, at alle bådregistreringsdokumenter indsendes på engelsk. Hvis dokumenterne ikke er engelske, tager vi os af den edsvorne oversættelse for dig.

Hvad er den estimerede tid, det vil tage for min yacht at blive registreret i BELIZE?

Der er to typer bådregistrering: permanent og foreløbig.
Permanent registrering er gyldig i fem år og kræver, at alle nødvendige dokumenter indsendes på ansøgningstidspunktet. Foreløbig registrering er gyldig i seks måneder og tillader, at båden kan drives i det tidsrum, men de nødvendige dokumenter for permanent registrering skal indhentes, inden den foreløbige registrering udløber. Hvis de nødvendige dokumenter ikke indhentes, kan registreringen blive annulleret.
Du kan ansøge med det samme om den permanente registrering, der er gyldig i 5 år, hvis du har al den nødvendige dokumentation ved hånden.

Hvordan ser registreringsdokumentet ud?

Registreringsdokumentet for en båd i Belize er typisk et certifikat eller mærkat, der indeholder følgende oplysninger:

 • Registreringsnummeret tildelt båden af Belize Port Authority
 • Bådens navn
 • Navn og adresse på bådens ejer
 • Bådens mærke, model og længde
 • Registreringsdatoen og udløbsdatoen for registreringen
 • Alle andre relevante oplysninger, som Belize Havnemyndighed anser for nødvendige
Registreringsdokumentet er typisk et fysisk dokument, der er udstedt af Belize Port Authority og skal vises fremtrædende på båden.

Hvor længe er BELIZE-registreringen gyldig?

Permanent registrering er gyldig i fem år.
Foreløbig registrering er gyldig i 6 måneder.

Er der behov for inspektion?

I Belize kræver en bådregistrering typisk et certifikat for syn eller sikkerhedsinspektion, udstedt af en anerkendt marineinspektør, som en del af registreringsprocessen. Denne inspektion skal sikre, at båden opfylder sikkerheds- og udstyrsstandarder fastsat af Belize Port Authority.

Hvilket flag skal jeg flyve på min yacht, når registreringen er gennemført?

Når en yacht er registreret i Belize, er den forpligtet til at føre Belize flag, mens den er i drift. Belize-flaget er et blåt felt med en rød stribe langs de øverste og nederste kanter, og i midten er en hvid skive med nationalvåbenet i midten. Våbenskjoldet har et skjold med et bjælketræ, en bayman og et mahognitræ i baggrunden og det nationale motto "Sub Umbra Floreo" (Jeg blomstrer i skyggen) nederst.

Er der mulighed for at registrere en jetski?

Ja, det er muligt at registrere en jetski i Belize. I Belize betragtes jetski som vandscootere og falder ind under de samme regler som både. Derfor skal jetski være registreret hos Belize Port Authority for at blive lovligt betjent i Belize-farvande.

Hjælper du med MMSI-licensen?

Ja. For at opnå en MMSI-licens skal ejeren af fartøjet give følgende oplysninger:

 • Bevis for ejerskab af fartøjet
 • Navn og kontaktoplysninger på fartøjets ejer eller operatør
 • VHF-radioens eller AIS-transceiverens mærke, model og serienummer
 • En kopi af fartøjets registreringsattest, udstedt af Belize Port Authority

Hvilke betalingsmetoder accepteres?

Vi accepterer alle betalingsmetoder.

Hvilke betalingsmetoder accepteres?

Vi accepterer alle betalingsmetoder.

Hvilken type licens kræves for at sejle?

For små fritidsfartøjer, såsom sejlbåde eller motorbåde, kræves typisk et gyldigt registreringsbevis og en bådoperatørs tilladelse. Bådoperatørens tilladelse er udstedt af Belize Port Authority og kan opnås ved at bestå et bådsikkerhedskursus og -eksamen.
For større skibe, såsom kommercielle charterbåde eller passagerskibe, kan yderligere licenser og certificeringer være påkrævet. Operatøren af sådanne fartøjer kan være forpligtet til at have en handelssøofficerlicens, udstedt af Belize Havnemyndighed, som kræver bestået en lægeundersøgelse, bestået en række skriftlige eksamener og fuldførelse af en periode af søtid som dæksofficer.
Derudover kommercielle fartøjer

Hvordan kan ejeren af en gyldig BELIZE-registrering ændres?

For at ansøge om ejerskifte for et fartøj, der er registreret i Belize, skal følgende trin tages:

 • Få en salgsseddel fra den nuværende ejer, som skal indeholde fartøjets navn, registreringsnummer og HIN (Hull Identification Number)
 • Anskaf et certifikat for syn eller sikkerhedsinspektion for fartøjet, som skal udføres af en autoriseret syn eller inspektør.
 • Få et ansøgningsskema til ejerskifte
 • Indsend salgsbeviset, certifikatet for undersøgelse eller sikkerhedsinspektion, ansøgningsskema og andre påkrævede dokumenter til Belize Port Authority
 • Betal de nødvendige gebyrer i forbindelse med ejerskiftet
 • Vent på godkendelsen af ejerskiftet fra Belize Port Authority, hvilket kan tage flere dage eller uger
 • Når ejerskiftet er godkendt, vil der blive udstedt en ny registreringsattest i den nye ejers navn.

Hvordan kan jeg annullere den aktuelle BELIZE-registrering?

For at annullere en aktuel registrering af et fartøj i Belize, skal følgende trin tages:

 • Giv skriftlig besked til Belize Havnemyndighed om din hensigt om at annullere registreringen af fartøjet.
 • Vedlæg fartøjets registreringsattest og eventuelle andre relevante dokumenter, såsom salgsseddel for overdragelse af ejendomsretten eller et destruktionsbevis.
 • Betal eventuelle udestående gebyrer eller bøder forbundet med fartøjet.

Er der nogen aldersgrænse?

Fra 1. marts 2005 har alle fartøjer, bortset fra lystyachter, fiskerbåde, ikke-drevne pramme, specialregistreringer og nyregistrerede fartøjer, der straks udlejes, en aldersgrænse på 25 år i modsætning til 30 år.

Kan vi registrere båden for en kortere periode?

Ja, myndighederne i Belize accepterer både, der kun vil blive registreret i kort tid under ekstraordinære omstændigheder, f.eks. en enkelt leveringsrejse for junk. Dokumenter med en gyldighedsperiode på tre måneder og automatisk udløb efter dette tidspunkt er tilladt under særlige registreringsprocedurer.

Alle internationale betalingsmetoder accepteret